Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ

škola 2015

ZŠ Šestajovice je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání 400 žákům v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka v naší škole se zaměřuje na využití informačních technologií ve všech vyučovaných předmětech a na zdravý životní styl – zdůrazňuje význam ekologie a zdravého životního stylu v každodenním životě.


Beze jména4

Vyhlášení volna ředitelem školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den 22.12. 2016. Volný den byl vyhlášen z důvodů: konání slavnosti adventu a plánované údržby ZŠ.  Mgr. Petr Míka, ředitel školy

Škola připravuje (podrobnosti viz listopad 2016)
  • na leden 2017 zimní ozdravný pobyt na horách. Doplatek 1.600,- Kč musí být uhrazena převodem na účet školy do 22. 12. 2016!
  • na květen 2017 poznávací zájezd AMSTERDAM A OKOLÍinzerát kuchařka