Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ

škola 2015

ZŠ Šestajovice je úplnou základní školou, která poskytuje vzdělání 400 žákům v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka v naší škole se zaměřuje na využití informačních technologií ve všech vyučovaných předmětech a na zdravý životní styl – zdůrazňuje význam ekologie a zdravého životního stylu v každodenním životě.

Beze jména4

  • opravné zkoušky se konají ve dnech 25. a 26. 8. 2016
  • Informace k zahájení školního roku 2016/2017
    • slavnostní zahájení v 8:00 – žáci 2. - 9. ročníku, v 8:30 – žáci 1. ročníku
    • první den BEZ PŘEZUVEK!
    • přihlášky do ŠD u vedoucí vychovatelky 8:00 – 10:00 u hlavního vchodu
    • od 2. 9. 2016 je možnost stravování v ŠJ

uklízečka2